Pileflet

 Pileflet så som Opinel Knive, Pileflet med syl & Felco Pileflet saks.

Pileflet
preload spinner