Kelly Kettle

Brugsanvisning

En ”Kelly Kettle” er let at bruge. Fjern ildfadet (2) fra bunden af kedlen, og placér den på jævn grund, med den flade side ned.

1.

Fjern korkproppen fra kedlen og fyld 0,6 l vand i.

Sæt ikke korket i – tuden(1) må ikke være lukket eller stoppet på nogen måde under brug.

(Hvis ikke der skal transporteres vand i kedlen anbefales det at fjerne korket helt så man udelukker forkert brug)

2.

Fyld ildfadet med brændbart materiale såsom avis, tørt græs, eller tyndt kvas. Læg noget pindebrænde ovenpå. Anbring kedlen sikkert ovenpå ildfadet. Dernæst kan man tilsætte mere brændsel, såsom kogler, småpinde og lignende, gennem ”skorstenen”(4)

3.

Tænd ild gennem hullet(3) i siden af ildfadet. Om nødvendigt kan man vende hullet op mod vinden for øget træk.

4.

Fyld ekstra brændsel på gennem toppen hvis der er behov.

5.

Når vandet koger, bruges begge hænder til at holde håndtaget(5) i en vinkel på 90 grader, så man kan løfte kedlen fri af ildfadet. Når kedlen er fri af flammerne hældes vandet ud ved at holde i håndtaget og kæden. Skal der koges mere vand fyldes kedlen ganske enkelt igen, placeres på ildfadet, og der påfyldes nyt brændsel gennem skorstenen.

God fornøjelse med din ”Kelly Kettle”

 

 

Advarsel:

Fjern altid korket før der tændes op i kedlen. Koger man vand med tuden tilstoppet kan det resultere i alvorlige forbrændinger for dem der står nær! Hold aldrig håndtaget over kedlen når den er tændt! Berør ikke kedlens yderside når den er i brug – det kan give alvorlige forbrændinger. Hold altid børn væk fra kedlen når den er i brug. Brug overskydende vand til at slukke ilden. Sæt aldrig en Kelly Kettle over ild, uden den er påfyldt vand.